Công văn 3612/TCT-DNNCN

Công văn 3612/TCT-DNNCN năm 2019 về xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3612/TCT-DNNCN 2019 xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3612/TCT-DNNCN
V/v xác định giá trị tài sản khi HKD chuyển thành DN

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 276/CT-NVDTPC của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành Doanh nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Luật số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ Điều 9 Luật số 14/2008/QH12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 .

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Căn cứ Điều 3, Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hạch toán và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì thực hiện như sau:

Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể có đy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: tiếp tục đăng ký trở thành vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp mới vừa thành lập theo quy định của pháp luật thuế và hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành.

Đối với tài sản cđịnh, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: Hộ kinh doanh thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định. Doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định giá để làm cơ sở ghi sổ kế toán và được tính vào chi phí được trừ (khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động theo quy định) khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Ch
ính sách - BTC, Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán- BTC.
- Website TCT;
- Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

 

 

Thuộc tính Công văn 3612/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3612/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(25/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3612/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 3612/TCT-DNNCN 2019 xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3612/TCT-DNNCN 2019 xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3612/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (25/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3612/TCT-DNNCN 2019 xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3612/TCT-DNNCN 2019 xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

            • 12/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực