Công văn 3630/TCT-DNL

Công văn 3630/TCT-DNL năm 2016 về đề xuất cho phép Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3630/TCT-DNL đề xuất Cục Thuế Hà Nội phối hợp VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3630/TCT-DNL
V/v: trả lời kiến nghị của Cục Thuế Tp Hà Nội và VNPT Vinaphone thực hiện HĐĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Dịch vụ viễn thông.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 47936/CT-TH ngày 19/7/2016 của Cục Thuế Tp Hà Nội và công văn số 3773/VNPT VNP-KHDN-DN ngày 28/6/2016 của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) về việc đề xuất cho phép Cục Thuế Tp Hà Nội phối hợp với VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định:

“… 5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử....”

Căn cứ tại Khoản 12 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định:

“Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) kinh doanh thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì lập hóa đơn điện tử và gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế. Bộ Tài chính quy định cụ thể các trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế”.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử:

“...Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp thông qua tổ chức trung gian) và các đơn vị có liên quan phải có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử đó”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Tp Hà Nội như sau:

1. Tiếp tục phối hợp với VNPT Vinaphone đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ Cục Thuế Tp. Hà Nội và VNPT Vinaphone trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Nhất trí với kiến nghị của Cục Thuế Tp Hà Nội và VNPT Vinaphone: Cục thuế Tp Hà Nội thống nhất, phối hợp với VNPT Vinaphone tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tự nguyện thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực và hóa đơn điện tử có kết chuyển dữ liệu với Cục Thuế Tp Hà Nội; đảm bảo một số nguyên tắc như sau:

- VNPT Vinaphone là tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử nếu tham gia vào quy trình lập, phát hành hóa đơn điện tử và VNPT Vinaphone có sinh số, mã xác thực hoặc logo, biểu tượng... lên hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì nội dung này là sự đồng thuận giữa các doanh nghiệp với VNPT Vinaphone, không có giá trị pháp lý thay cho cơ quan thuế cấp số, mã xác thực trên hóa đơn điện tử.

- Cục Thuế Tp Hà Nội không thực hiện cấp số, mã xác thực trên hóa đơn điện tử và không ủy quyn cho VNPT Vinaphone cấp s, mã xác thực trên hóa đơn điện tử.

- Sau khi VNPT Vinaphone hỗ trợ doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử thành công, VNPT Vinaphone thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế thì việc chuyển này phải được sự đồng thuận của doanh nghiệp và cơ quan thuế, VNPT Vinaphone phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật và sử dụng thông tin dữ liệu của người nộp thuế đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tp Hà Nội và Tổng công ty Dịch vụ viễn thông biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC
, CNTT-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Thuộc tính Công văn 3630/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3630/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực12/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3630/TCT-DNL đề xuất Cục Thuế Hà Nội phối hợp VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3630/TCT-DNL đề xuất Cục Thuế Hà Nội phối hợp VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3630/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành12/08/2016
        Ngày hiệu lực12/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3630/TCT-DNL đề xuất Cục Thuế Hà Nội phối hợp VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3630/TCT-DNL đề xuất Cục Thuế Hà Nội phối hợp VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử 2016

            • 12/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực