Công văn 3650/TCT-KK

Công văn 3650/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3650/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tnh Bình Dương

Trả lời các công văn số 2219/CT-KT3 ngày 22/2/2019, công văn số 12197/CT-THNVDT ngày 19/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 001/CV/HBB ngày 05/3/2018 của Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge Bamboo về hoàn thuế giá trị gia tăng đi với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 2,3,4 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội giải thích về dự án đầu tư, dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mới:

2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô; ng cao công suất, đi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoặc đầu tư kinh doanh.”

- Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có s thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng...”

- Điểm 3a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bn hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản c định) cùng tỉnh, thành ph, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào ca dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bảng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo....

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo, mã số thuế 3700439983, địa chỉ trụ sở chính tại KCN Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương thực hiện dự án đầu tư “Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo - Chi nhánh Bàu Bàng” (sau đây gọi tắt là dự án đu tư Chi nhánh Bàu Bàng) địa chỉ KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đầu tư số 9866751306 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/9/2015 và thay đổi lần thứ nhất ngày 11/01/2017. Dự án đầu tư Chi nhánh Bàu Bàng cùng tỉnh Bình Dương nhưng khác huyện với trụ sở chính, hoạt động cùng ngành nghề với trụ s chính, về nội dung hướng dẫn hoàn thuế đối với dự án đầu tư cùng tỉnh khác huyện với trụ sở chính của cơ s kinh doanh, ngày 13/6/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2415/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam (công văn gửi kèm). Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra, xem xét thực tế dự án đầu tư Chi nhánh Bàu Bàng và tình hình hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo để hưng dẫn Công ty thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo (để t/h);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 3650/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3650/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực13/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(30/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3650/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3650/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3650/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3650/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhi Vân Tuấn
        Ngày ban hành13/09/2019
        Ngày hiệu lực13/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (30/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3650/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3650/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

           • 13/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực