Công văn 36605/CT-HTr

Công văn 36605/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế hoạt động kinh doanh bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36605/CT-HTr chính sách thuế hoạt động kinh doanh bất động sản thành phố Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36605/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5
(Địa chỉ: Tòa nhà Ban QLDA, Lô CT1, KĐT Thanh Hà B, Cienco 5, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội)
MST: 0500575895

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 61/CV-LAND ngày 20/04/2015 của Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1.8 Điểm 1 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định giá tính thuế.

“1.8. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá đất tại thời điểm chuyển nhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định ca pháp luật thì tính trừ theo giá đất (hoặc giá thuê đất) do UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng.”

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 9 Điều 7 quy định về giá tính thuế:

"9. Đi với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ đ tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau

a.1) Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật;”

Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định giá tính thuế GTGT:

“10. Đi với hoạt động chuyn nhượng bt động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ đ tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không k tiền sử dụng đất được min, giảm) và chi phí bồi thường; giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật...”

Căn cứ Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị đnh 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

“4. Sửa đi, b sung đim a.3 Khoản 9 Điều 7 Mục 1 Chương II như sau

a.3) Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, đ cho thuê giá đất được trừ đ tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

5. Bổ sung điểm a.6 tại điểm a Khoản 9 Điều 7 Mục 1 Chương II như sau:

a.6) Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có nhận chuyển nhượng quyn sử dụng đất nông nghiệp của người dân theo hợp đồng chuyn nhượng, sau đó được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang thành đất ở để xây dựng chung cư, nhà ở... để bán thì giá đất được trừ khi nh thuế GTGT là giá đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng từ người dân và các chi phí khác bao gồm: khoản tiền sử dụng đất nộp NSNN để chuyn mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, thuế thu nhập cá nhân nộp thay người dân có đất chuyển nhượng (nếu các bên có thỏa thuận doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nộp thay).

6. Bổ sung tại cuối điểm b Khoản 9 Điều 7 như sau:

Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì giá đất được trừ được tính theo tỷ lệ (%) của số tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án trên tổng số tiền theo hợp đồng hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đng với giá đất được trừ theo quy định.”

Căn cứ công văn số 5693/TCT-CS ngày 31/12/2015 của Tổng cục thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng bán căn hộ chung cư trên khu đất được UBND tỉnh Sơn Tây giao cho dựa trên hp đồng thỏa thuận xây dựng - chuyển giao dự án đường trục phía nam tỉnh H số 02/HĐBT với sở Giao thông tnh Hà Tây. Do đó về nguyên tắc, giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện như sau:

+ Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 28/02/2012: thực hiện theo quy đnh tại điểm 1.8 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 ca Bộ Tài chính.

+ Từ ngày 01/3/2012 đến ngày 31/12/2013: thực hiện theo quy đnh tại Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

+ Từ ngày 01/01/2014 đến nay thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm
tra 3
- Phòng Pháp Chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36605/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36605/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36605/CT-HTr chính sách thuế hoạt động kinh doanh bất động sản thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36605/CT-HTr chính sách thuế hoạt động kinh doanh bất động sản thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36605/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 36605/CT-HTr chính sách thuế hoạt động kinh doanh bất động sản thành phố Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 36605/CT-HTr chính sách thuế hoạt động kinh doanh bất động sản thành phố Hà Nội 2016

         • 01/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực