Công văn 3663/TCHQ-GSQL

Công văn 3663/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3663/TCHQ-GSQL 2015 doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/TCHQ-GSQL
V/v DNCX thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 314/HQĐNa-GSQL ngày 27/1/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê nhà xưởng để phục vụ hoạt động sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc thuê nhà xưởng để sản xuất của DNCX: Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ thì Công ty TNHH Shirai Việt Nam được quyền thuê nhà xưởng, kho bãi xây sẵn trong khu công nghiệp để phục vụ sản xuất.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 41 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì nội dung “Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu diện tích đất sử dụng” là một trong số các nội dung chủ yếu trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Do vậy, Công ty chỉ được lắp đặt dây chuyền đóng gói tự động, vận chuyển hàng hóa vào địa điểm mới này để đóng gói khi địa điểm này được ghi cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

2/ Về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, luân chuyển hàng hóa: Do nhà xưởng DNCX thuê để phục vụ hoạt động sản xuất của chính DNCX nên địa điểm này phải đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX theo quy định hiện hành tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa luân chuyển trong nội bộ DNCX thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 3663/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3663/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2015
Ngày hiệu lực23/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3663/TCHQ-GSQL 2015 doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3663/TCHQ-GSQL 2015 doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3663/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành23/04/2015
        Ngày hiệu lực23/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3663/TCHQ-GSQL 2015 doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3663/TCHQ-GSQL 2015 doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất

          • 23/04/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/04/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực