Công văn 3728/TCT-CS

Công văn 3728/TCT-CS năm 2016 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3728/TCT-CS 2016 chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3728/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 29432/CT-QLĐ ngày 12/05/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất.”

- Tại điểm 1.2 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/06/2015 của Bộ Tài chính về một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất hướng dẫn:

“1.2 . Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014

a) Trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất, đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định và cơ quan thuê đã ban hành Thông báo tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại điểm 3.2 mục 3 Phần IX Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính trước ngày 01/7/2014, khi hoạt động XDCB kết thúc thì người thuê đất hoàn tất thủ tục theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC để quyết toán số tiền thuê đất được miễn”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì việc xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thực hiện theo điểm 1.2 Công văn số 7810/BTC-QLCS. Thời gian được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được tính theo thời gian xây dựng cơ bản thực tế nhưng không được vượt thời gian xây dựng cơ bản theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp thời gian xây dựng cơ bản dự án thực tế hoàn thành kéo dài hơn thời gian xây dựng cơ bản được phê duyệt thì thời gian miễn tiền thuê đất tính theo thời gian xây dựng cơ bản của dự án được phê duyệt.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện theo quy quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 1.2 Công văn số 7810/BTC-QLCS nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Vụ QLCS;

-
Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Thuộc tính Công văn 3728/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3728/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực18/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3728/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3728/TCT-CS 2016 chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3728/TCT-CS 2016 chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3728/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành18/08/2016
        Ngày hiệu lực18/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3728/TCT-CS 2016 chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3728/TCT-CS 2016 chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

         • 18/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực