Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT năm 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011 2015


B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/BGDĐT-KHCNMT
V/v giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
-
Các đại học, trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 2635/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương về việc giới thiệu điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015.

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về môi trường là sự kiện quan trng trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4. Đây là hoạt động thiết thực, quan trọng được tổ chức định kỳ 5 năm/lần nhằm phát hiện, ghi nhận khen thưởng, tôn vinh, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức chỉ đạo triển khai nội dung công văn s 2635/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (được gửi kèm theo).

Hồ sơ giới thiệu điển hình tiên tiến gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (TS. Nguyễn Kim Dung, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; bản điện tử gửi theo địa chỉ: nkdung@moet.edu.vn trước ngày 25 tháng 8 năm 2015 để kịp thời thẩm định và tổng hợp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Thuộc tính Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3731/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3731/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011 2015

             • 24/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực