Công văn 3851/VPCP-KGVX

Công văn 3851/VPCP-KGVX về đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất toàn quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3851/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3851/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất toàn quốc.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bắc Ninh;
- Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ D.V.S.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Bình Phước (công văn số 431/UBND-TH ngày 08 tháng 02 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 338/UBND-VX ngày 02 tháng 3 năm 2010) và của Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ D.V.S (công văn số DVS 1001K10 ngày 10 tháng 01 năm 2010) về việc xin phép đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất toàn quốc, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành Đề án số hóa truyền hình theo đúng mục tiêu, định hướng và các quy định nêu tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2010.

2. Trong khi Đề án số hóa truyền hình chưa được phê duyệt, chưa xem xét mở rộng việc xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bắc Ninh, Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ D.V.S biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Công văn 3851/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3851/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2010
Ngày hiệu lực07/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3851/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3851/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3851/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành07/06/2010
        Ngày hiệu lực07/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3851/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3851/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng

             • 07/06/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/06/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực