Công văn 3860/TXNK-CST

Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3860/TXNK-CST
V/v chính sách thuế hàng SXXK

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 185/HQBRVT-TXNK ngày 16/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại 36/2005/QH11 quy định nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật,

Căn cứ Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP;

Căn cứ quy định nêu trên, hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu nếu đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế xuất khẩu.

Đối với phương án dự kiến nhập khẩu của Công ty Nguyễn Tiến theo trình bày tại công văn số 32/2018/CV-NT ngày 24/12/2018, trường hợp nguyên liệu đ sản xuất hàng xuất khẩu Công ty không trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khu mà mua hàng hóa của một doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì không đáp ứng quy đnh tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không đủ cơ sở đ xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-H.Linh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Công văn 3860/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3860/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(04/06/2019)

Download Công văn 3860/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3860/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (04/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

            • 13/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực