Công văn 3863/TXNK-CST

Công văn 3863/TXNK-CST năm 2019 về nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3863/TXNK-CST 2019 nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp dây chuyền


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3863/TXNK-CST
V/v nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 404/HQQT-NV ngày 28/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc quyết toán Danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định trường hợp thông báo Danh mục bằng giấy, cơ quan hải quan thực hiện cập nhật và trừ lùi số lượng hàng hóa đã xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế. Trường hợp nhập khu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, phải nhập khẩu làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hp, dây chuyền hoàn chỉnh không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu thì trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hp, dây chuyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu và quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tại điểm a.2 khoản 1 Điều 10 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan quy định trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hp, dây chuyền không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì thủ tục hải quan nhập khẩu được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi được giao quản lý địa bàn lắp đặt tổ hợp, dây chuyền. Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa được kê khai chi tiết trên tờ khai hải quan và được ghi rõ thuộc tổ hp, dây chuyền nào của Danh mục miễn thuế đã thông báo với cơ quan hải quan. Trường hợp không kê khai chi tiết được trên tờ khai thì hàng hóa nhập khẩu phải được lập bảng kê chi tiết đính kèm vào tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa mở sổ theo dõi riêng đối với hàng hóa nhập khẩu theo tổ hp, dây chuyền để cập nhật cụ thể số lượng, tên hàng, mã số, đơn vị tính, trị giá theo các tờ khai hải quan. Việc trừ lùi được thực hiện sau khi kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền, cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận bản tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu hàng hóa miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền để kiểm tra và trừ lùi số lượng của từng tổ hợp, dây chuyền trên Phiếu theo dõi trừ lùi.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

2. Trường hợp hàng hóa được đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị theo Điều 7, Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, thì đã cụ thể hóa được tên hàng, đơn vị tính, số lượng, trị giá trên Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu và Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa. Vì vậy, không thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế bản giấy theo dạng tổ hợp, dây chuyền phải nhập khẩu làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hợp, dây chuyền không trừ lùi được tại thời điểm nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PL (để p/h);
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Công văn 3863/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3863/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(03/06/2019)

Download Công văn 3863/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3863/TXNK-CST 2019 nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp dây chuyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3863/TXNK-CST 2019 nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp dây chuyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3863/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (03/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3863/TXNK-CST 2019 nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp dây chuyền

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3863/TXNK-CST 2019 nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp dây chuyền

           • 13/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực