Công văn 3864/TXNK-CST

Công văn 3864/TXNK-CST năm 2019 về quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3864/TXNK-CST 2019 quản lý sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3864/TXNK-CST
V/v quản lý, sửa đổi DMMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 382/HQQN-NV ngày 26/4/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS (DMMT). Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc với nghiệp vụ khai sửa đổi DMMT

Tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu dự án.

Tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chủ dự án có trách nhiệm thông báo DMMT, sửa đổi DMMT, nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan; kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo DMMT thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo DMMT.

Tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan quy định về thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ thông báo DMMT, DMMT sửa đổi.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thiết kế của Hệ thống VNACCS.

2. Vướng mắc về việc thống kê tiền miễn thuế, giảm thuế

Hiện nay, trên hệ thống VNACCS đơn vị có thể sử dụng nghiệp vụ EUC để kết xuất dữ liệu về số tiền miễn thuế, giảm thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế XNK đã xây dựng nội dung này tại đề án “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử” để có thể thống kê số tiền miễn thuế, giảm thuế trên hệ thống.

Cục Thuế xuất nhp khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Công văn 3864/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3864/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(03/06/2019)

Download Công văn 3864/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3864/TXNK-CST 2019 quản lý sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3864/TXNK-CST 2019 quản lý sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3864/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (03/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3864/TXNK-CST 2019 quản lý sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3864/TXNK-CST 2019 quản lý sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS

           • 13/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực