Công văn 3900/BHXH-CSYT

Công văn 3900/BHXH-CSYT năm 2016 về đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3900/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thanh toán chi phí bảo hiểm y tế 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3900/BHXH-CSYT
V/v đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo him xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (CAND) đã triển khai phát hành thẻ BHYT cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên CAND (cán bộ, chiến sĩ) từ năm 2016 và dự kiến thực hiện toàn bộ cho nhóm đối tượng này từ năm 2017. Để việc đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu và thanh toán chi phí KCB BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ được thuận lợi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hp với Bảo hiểm xã hội CAND thực hiện một số việc sau:

1. Thông báo đến Bảo hiểm xã hội CAND danh sách các cơ sở KCB đủ điều kiện là nơi đăng ký KCB ban đầu để Bảo hiểm xã hội CAND hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đăng ký KCB ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ như đối với cán bộ, viên chức thuộc tỉnh quản lý.

2. Thông báo đến các cơ sở có hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện tạm ứng, thanh, quyết toán với các cơ sở KCB chi phí phát sinh của cán bộ, chiến sĩ quý II, III, IV/2016 và tổng hợp thông báo đa tuyến, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc có trách nhiệm tổng hp quyết toán với Bảo hiểm xã hội CAND.

Đ nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội CAND tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH CAND (để
t/h);
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3900/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3900/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2016
Ngày hiệu lực11/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3900/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thanh toán chi phí bảo hiểm y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3900/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thanh toán chi phí bảo hiểm y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3900/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành11/10/2016
        Ngày hiệu lực11/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3900/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thanh toán chi phí bảo hiểm y tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3900/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thanh toán chi phí bảo hiểm y tế 2016

             • 11/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực