Công văn 3974/TXNK-CST

Công văn 3974/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3974/TXNK-CST 2019 chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3974/TXNK-CST
V/v chính sách thuế XK đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 867/HQLA-NV ngày 07/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Long An về vướng mắc liên quan đến chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khu;

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải,

1. Căn cứ các quy định nêu trên thì sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu; hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP .

2. Đ có cơ sở áp dụng chính sách miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP , đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản xác nhận Danh mục hoặc tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải nhằm phân biệt sản phẩm Công ty thực tế xuất khẩu với sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu khác.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-H.Linh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Công văn 3974/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3974/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực15/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(04/06/2019)

Download Công văn 3974/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3974/TXNK-CST 2019 chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3974/TXNK-CST 2019 chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3974/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành15/05/2019
        Ngày hiệu lực15/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (04/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3974/TXNK-CST 2019 chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3974/TXNK-CST 2019 chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế

            • 15/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực