Công văn 3992/BTTTT-TTra

Công văn 3992/BTTTT-TTra năm 2016 thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3992/BTTTT-TTra 2016 quy định thanh tra kích hoạt thuê bao khuyến mại không đúng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3992/BTTTT-TTra
V/v thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Doanh nghiệp viễn thông di động.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 19/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trên mạng, tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước. Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định về giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất, ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố khẩn trương tiến hành thanh tra theo nội dung sau đây:

1. Đối tượng thanh tra: Chi nhánh Doanh nghiệp viễn thông di động, cửa hàng, đại lý, điểm bán sim điện thoại.

2. Nội dung thanh tra:

Để phục vụ công tác thanh tra, Sở TTTT bố trí, công khai số điện thoại nóng cùng địa chỉ thư điện tử để thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh Doanh nghiệp viễn thông di động vi phạm trong việc bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt, có sẵn tiền trong tài khoản hoặc lưu lượng ra thị trường, khuyến mại cạnh tranh không lành mạnh đồng thời phối hợp đồng bộ với Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 1911/QĐ-BTTTT ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.1. Kiểm tra việc SIM được kích hoạt trước ngày 30/9/2016:

Ngày 20/11/2016, các Doanh nghiệp viễn thông di động gửi báo cáo các Sở TTTT, cung cấp danh sách chi tiết các số thuê bao thuộc mạng của mình đã kích hoạt trước ngày 30/9/2016 và đã bị thu hồi (bị khóa dịch vụ), danh sách các thuê bao đã được người sử dụng đăng ký lại thông tin, danh sách này sẽ thường xuyên được cập nhật gửi Sở TTTT hoặc cung cấp cung cấp account, mật khẩu cho các Sở để truy cập website nhằm tra cứu từng thuê bao.

Việc xử phạt áp dụng trong các trường hợp sau:

- Xử phạt vi phạm đối với Doanh nghiệp viễn thông di động trong trường hợp SIM được kiểm tra có số thuê bao nm trong danh sách đã bị thu hi nhưng vẫn thực hiện được cuộc gọi, nhắn tin hoặc sử dụng được dịch vụ data hoặc dịch vụ khác.

- SIM nằm trong danh sách thu hồi, đã thực hiện đăng ký lại thông tin và vẫn tiếp tục được bày bán tại các điểm bán.

- Bán SIM nằm ngoài danh sách thu hồi nêu trên nhưng được đăng ký thông tin thuê bao không đúng quy định.

Không xử phạt vi phạm trong trường hợp:

- Các SIM bị kiểm tra có số thuê bao nằm trong danh sách đã bị thu hồi.

2.2. Kiểm tra việc SIM được kích hoạt trước từ ngày 1/10/2016 đến 31/10/2016:

Hiện các Doanh nghiệp viễn thông di động đang rà soát SIM được kích hoạt ở giai đoạn từ ngày 1/10-31/10/2016 đ khóa dịch vụ và sẽ gửi danh sách thuê bao cho Sở TTTT, do vậy đối với các SIM này, việc xử phạt sẽ được áp dụng kể từ ngày 22/12/2016.

Nội dung kiểm tra và xử phạt tương tự Mục 2.1.

2.3. Kiểm tra việc SIM được kích hoạt kể từ ngày 1/11/2016:

Xử phạt trong các trường hợp:

- SIM được kích hoạt hòa mạng mới nhưng đã có tiền hoặc lưu lượng trong bất kỳ tài khoản nào trước khi nạp thẻ lần đầu, không đúng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT ngày 12/10/2012 quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất.

Việc xử phạt vi phạm được áp dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 50 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định XPVPHC về Bưu chính, Viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

- Xử phạt hành chính đối với các trường hợp bán SIM đã kích hoạt hoặc đăng ký thông tin không đúng quy định.

2.4. Kiểm tra khuyến mại, chiết khấu:

Không được khuyến mại nạp thẻ lớn hơn 50% theo đúng Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động.

Không bán, khuyến mại hoặc chiết khấu giảm giá SIM thuê bao thấp hơn giá thành toàn bộ của SIM trng cộng với giá cước hòa mạng, tuân thủ đúng Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT.

3. Trách nhiệm của Doanh nghiệp viễn thông di động:

Thường xuyên rà soát và báo cáo các Sở TTTT:

- Danh sách các số thuê bao đã kích hoạt và đã bị thu hồi, danh sách các thuê bao đã được người sử dụng đăng ký lại thông tin.

- Danh sách các đại lý phân phối trên địa bàn, số lượng cùng danh sách SIM mà đại lý đã nhập từ Doanh nghiệp, số lượng cùng danh sách SIM của đại lý đã được đăng ký thông tin thuê bao và bán tới người sử dụng.

Cung cấp, hỗ trợ phương tiện SIM, thẻ, trang thiết bị, cử cán bộ phối hợp với các Đoàn Thanh tra tại các địa điểm được thanh tra nhằm xác định các SIM có vi phạm các nội dung nêu tại Mục 2, đồng thời phối hợp để kiểm tra trên hệ thng kỹ thuật của doanh nghiệp.

Chỉ đạo cán bộ, nhân viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chp hành các nội dung nêu tại Mục 2 của Doanh nghiệp khác trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Báo cáo Sở TTTT qua số điện thoại nóng, địa chỉ email khi có thông tin, chứng cứ vi phạm để Sở TTTT tiến hành thanh tra đột xuất.

4. Thời gian thực hiện:

K từ ngày 22/11/2016 đến ngày 12/1/2017, đề nghị các Sở TTTT tăng cường số lượng các Đoàn cũng như tần suất các đợt thanh tra, đặc biệt chú trọng thanh tra đột xuất khi nhận được phản ánh việc vi phạm.

5. Cách thức thực hiện và thành phần đoàn thanh tra:

Trong quá trình thanh tra cần xử lý nghiêm và công bằng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào có vi phạm.

Sở TTTT có văn bản gửi Chi nhánh của Doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn cử cán bộ, đầu mối liên hệ và phối hợp thanh tra, kiểm tra.

Sở TTTT chủ trì phối hợp với chính quyền quận, huyện, thị xã, cơ quan công an, quản lý thị trường để thành lập các Đoàn thanh tra.

Tập huấn, hướng dẫn các văn bản quản lý và chế tài xử phạt cho các Đoàn thanh tra như Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

6. Chế độ báo cáo:

Ngày 6/1/2017, các Sở TTTT báo cáo bằng văn bản và file mềm kết quả thanh tra về Bộ TTTT (Thanh tra Bộ) theo địa chỉ hsvinh@mic.gov.vn để tổng hợp.

Trên đây là nội dung thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 1911/QĐ-BTTTT ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Thanh tra Bộ để được hướng dẫn.

Trân trọng kính chào./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ương (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Công An (để phối hợp chỉ đạo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Viễn thông;
- Trung tâm VNCERT;
- Lưu: VT, TTra(145).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Tâm

 

 

Thuộc tính Công văn 3992/BTTTT-TTra

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3992/BTTTT-TTra
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2016
Ngày hiệu lực11/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước

Lược đồ Công văn 3992/BTTTT-TTra 2016 quy định thanh tra kích hoạt thuê bao khuyến mại không đúng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3992/BTTTT-TTra 2016 quy định thanh tra kích hoạt thuê bao khuyến mại không đúng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3992/BTTTT-TTra
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhan Tâm
        Ngày ban hành11/11/2016
        Ngày hiệu lực11/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3992/BTTTT-TTra 2016 quy định thanh tra kích hoạt thuê bao khuyến mại không đúng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3992/BTTTT-TTra 2016 quy định thanh tra kích hoạt thuê bao khuyến mại không đúng

           • 11/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực