Công văn 40/BTC-ĐT

Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách 2013


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BTC-ĐT
V/v thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vốn TPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10525/VPCP-KGVX ngày 12/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức; Bộ Tài chính hướng dẫn thời gian thanh toán vốn đầu tư thuộc niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Thời gian thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 được thực hiện đến hết ngày 27/01/2014; thời hạn chủ đầu tư gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán vốn (bao gồm cả thanh toán các khoản tạm ứng) đến Kho bạc Nhà nước giao dịch chậm nhất đến hết ngày 24/01/2014.

2. Các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ thanh toán để gửi đến Kho bạc Nhà nước thanh toán vốn theo đúng thời gian quy định nêu trên.

3. Đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn sau ngày 27/01/2014, đề nghị tiếp tục thực hiện theo ý kiến đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

4. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm kiểm soát thanh toán vốn cho các dự án theo đúng đối tượng và thời gian quy định.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Vụ NSNN;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT (290)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Thuộc tính Công văn 40/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu40/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2014
Ngày hiệu lực02/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu40/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành02/01/2014
        Ngày hiệu lực02/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách 2013

             Lịch sử hiệu lực Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách 2013

             • 02/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực