Công văn 4042/TCHQ-TXNK

Công văn 4042/TCHQ-TXNK năm 2019 về doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4042/TCHQ-TXNK 2019 về doanh nghiệp tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4042/TCHQ-TXNK
V/v doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0530/HQĐNa-TXNK ngày 29/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc trường hợp Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch dương (số liệu thực tế nhiều hơn số liệu trên sổ sách, chứng từ của doanh nghiệp) đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ khoản 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì báo cáo quyết toán là một chứng từ của hồ sơ miễn thuế.

Căn cứ Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp tự rà soát phát hiện chênh lệch nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cần phải xác định nguyên nhân cụ thể để áp dụng các quy định về thủ tục hải quan và trên cơ sở đó xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, cụ thể:

- Lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch do kê khai sai trên tờ khai hải quan: Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung sau khi hàng hóa được thông quan theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

- Lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch do doanh nghiệp sai sót trong việc thực hiện báo cáo quyết toán: Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

- Trường hợp không tách biệt được nguồn số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng đúng mục đích thì xác định theo nguyên tắc tỷ lệ số lượng sản phẩm đầu ra được xuất khẩu đúng loại hình theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Theo đó, cơ quan hải quan kiểm tra, xác định số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng đúng mục đích theo nguyên tắc tỷ lệ số lượng sản phẩm đầu ra được xuất khẩu đúng loại hình. Doanh nghiệp lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo hình thức nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm theo từng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm đang theo dõi trong quản trị sản xuất và đã khai trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục GSQL;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Thuộc tính Công văn 4042/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4042/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(03/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4042/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 4042/TCHQ-TXNK 2019 về doanh nghiệp tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4042/TCHQ-TXNK 2019 về doanh nghiệp tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4042/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành19/06/2019
        Ngày hiệu lực19/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (03/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4042/TCHQ-TXNK 2019 về doanh nghiệp tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4042/TCHQ-TXNK 2019 về doanh nghiệp tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch

            • 19/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực