Công văn 4126/TCHQ-GSQL

Công văn 4126/TCHQ-GSQL năm 2018 về giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4126/TCHQ-GSQL 2018 giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4126/TCHQ-GSQL
V/v giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình quản lý về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ liên quan đến Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ không có quy định doanh nghiệp phải nộp, xuất trình CFS cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì CFS không phải là chứng từ phải nộp trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP , Thông tư số 39/2018/TT-BTC để hướng dẫn các Chi cục hải quan thực hiện thống nhất, không yêu cầu doanh nghiệp nộp, xuất trình CFS trong bộ hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL - Thùy Anh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 4126/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4126/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực13/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 4126/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4126/TCHQ-GSQL 2018 giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4126/TCHQ-GSQL 2018 giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4126/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành13/07/2018
        Ngày hiệu lực13/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4126/TCHQ-GSQL 2018 giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4126/TCHQ-GSQL 2018 giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

            • 13/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực