Công văn 4129/GSQL-GQ2

Công văn 4129/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4129/GSQL-GQ2 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4129/GSQL-GQ2
V/v thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương.
(Lô XN3, KCN Đại An mở rộng, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời kiến nghị của Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ hướng dẫn thành lập DNCX theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, Cục Giám sát quản lý v hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ chưa quy định cụ thể về trình tự thủ tục cơ quan hải quan phải xác nhận Công ty đủ điều kiện giám sát hải quan theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để làm cơ sở cấp phép cho Công ty là doanh nghiệp chế xuất. Do vậy để có cơ sở thực hiện, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đang rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của DNCX trên toàn quốc để đánh giá và đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án triển khai thực hiện.

Vậy, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Thuộc tính Công văn 4129/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4129/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4129/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 4129/GSQL-GQ2 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4129/GSQL-GQ2 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4129/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành24/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4129/GSQL-GQ2 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4129/GSQL-GQ2 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP

             • 24/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực