Công văn 417/TTg-KTN

Công văn 417/TTg-KTN năm 2016 hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 417/TTg-KTN hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn đồ án khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/TTg-KTN
V/v hình thức la chọn đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Tr.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 329/TTr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1159/BKHĐT-QLKKT ngày 26 tháng 02 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 284/BXD-QHKT ngày 22 tháng 02 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính ph có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hp đặc biệt theo hưng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên và quy định hiện hành về đấu thầu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 417/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu417/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực11/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 417/TTg-KTN hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn đồ án khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 417/TTg-KTN hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn đồ án khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu417/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/03/2016
        Ngày hiệu lực11/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 417/TTg-KTN hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn đồ án khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 417/TTg-KTN hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn đồ án khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 2016

             • 11/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực