Công văn 4277/VPCP-NN

Công văn 4277/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4277/VPCP-NN 2019 Hội nghị đánh giá kết quả phát triển bền vững vùng sông Cửu Long


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4277/VPCP-NN
V/v chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, điều phối chung công tác tổ chức Hội nghị lưu ý việc mời các chuyên gia từ Hà Lan, các đối tác phát triển như Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)... một số nhà khoa học có uy tín trong nước tham dự Hội nghị và đóng góp ý kiến; thường xuyên có báo cáo cập nhật tiến độ công tác chuẩn bị.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, kịch bản, chương trình và điều hành Phiên thảo luận chuyên đề về Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn cho đầu tư và phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị về kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quy hoạch, giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị về kết quả bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án thuộc Nghị quyết số 120/NQ-GP giai đoạn đến năm 2020 (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách, vn ODA, vốn trái phiếu...); tổng hợp nhu cầu nguồn lực, dự kiến khả năng huy động nguồn lực để đầu tư (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách nhà nước và từ các thành phần khác), đề xuất cơ chế huy động phù hợp (bao gồm cả hình thức đối tác công tư PPP) để thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 120/NQ-CP các giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng báo cáo về việc bố trí nguồn lực triển khai các chương trình, dự án thuộc Nghị quyết số 120/NQ-CP ; đề xuất các cơ chế, chính sách huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chuẩn bị tốt nội dung, xây dựng kịch bản, chương trình và điều hành Phiên thảo luận chuyên đề về tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó làm rõ những định hướng phát triển thời gian tới và có báo cáo tại Hội nghị.

5. Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng..., Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chuẩn bị tốt các Phiên thảo luận theo nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 3336/VPCP-NN ngày 24 tháng 4 năm 2019.

6. y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, bảo đảm điều kiện để tổ chức Hội nghị thành công tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh; chuẩn bị tốt báo cáo về kết nối và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long, trong đó bao gồm cả nội dung chống ngập, chống xói lở...

7. Về thời gian tổ chức Hội nghị chính thức, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung chuẩn bị để tổ chức Hội nghị vào trung tuần tháng 6 năm 2019.

Các nội dung khác, các cơ quan tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3336/VPCP-NN ngày 24 tháng 4 năm 2019 và các văn bản liên quan; khẩn trương gửi các tài liệu, báo cáo liên quan về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 5 năm 2019 để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT, GTVT, CT, XD, Y tế; GDĐT, KHCN, LĐTBXH; UBDT;
- UBND các t
nh, thành phố: Tp HCM, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: CN, NC, KGVX, KTTH, TH, TKBT

TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3)
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 4277/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4277/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(06/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4277/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 4277/VPCP-NN 2019 Hội nghị đánh giá kết quả phát triển bền vững vùng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4277/VPCP-NN 2019 Hội nghị đánh giá kết quả phát triển bền vững vùng sông Cửu Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4277/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (06/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4277/VPCP-NN 2019 Hội nghị đánh giá kết quả phát triển bền vững vùng sông Cửu Long

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4277/VPCP-NN 2019 Hội nghị đánh giá kết quả phát triển bền vững vùng sông Cửu Long

             • 20/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực