Công văn 42895/CT-TTHT

Công văn 42895/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 42895/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42895/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm hội nghị công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. MST 0102524651)

Trả lời công văn số 449/2017/CV-SHS ngày 05/06/2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi tắt là đơn vị) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 về Luật Chứng khoán:

+ Tại tiết b khoản 1 Điều 6 của Luật Chứng khoán quy định:

“...Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán. ”

+ Tại khoản 5 Điều 6 của Luật Chứng khoán quy định:

“5. Quyền mua cổ phiếu là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm đảm bảo cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định”

Căn cứ tiết b khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

“b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

“Điều 16. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

b) Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

x

Thuế suất 0,1%”

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp các cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu thì thu nhập từ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất 0,1% khi tính thuế TNCN, giá chuyển nhượng được xác định theo hướng dẫn tại điểm a.1.2 Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- P. Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT. TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 42895/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu42895/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2017
Ngày hiệu lực26/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 42895/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 42895/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu42895/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành26/06/2017
        Ngày hiệu lực26/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 42895/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 42895/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội

            • 26/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực