Công văn 4299/TCHQ-TXNK

Công văn 4299/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4299/TCHQ-TXNK 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4299/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015, rà soát trên hệ thống kế toán thuế tập trung, số liệu một số tài khoản trên bảng cân đối tài khoản không khớp đúng với số liệu sổ cái các tài khoản kế toán tương ứng.

Thực hiện theo quy định Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015, Tổng cục Hải quan đã thực hiện lập Bảng Cân đối tài khoản theo nguyên tắc số liệu các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản kế toán được lấy từ số liệu sổ cái tài khoản kế toán tương ứng.

Trường hợp đơn vị phát sinh chênh lệch số liệu, Tổng cục Hải quan sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể với từng đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKH
Q (để p/h th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Thuộc tính Công văn 4299/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4299/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4299/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 4299/TCHQ-TXNK 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4299/TCHQ-TXNK 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4299/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực28/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4299/TCHQ-TXNK 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4299/TCHQ-TXNK 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC

             • 28/06/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực