Công văn 4353/CT-TTHT

Công văn 4353/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4353/CT-TTHT 2015 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4353/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Hunter Douglas Việt Nam
Địa chỉ: Lô A1, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM
MST: 0300805728

 

Trả lời văn bản số 27/04/2015-SK ngày 27/4/2014 của Công ty về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Tại khoản 1.k, Điều 4 quy định nội dung trên hóa đơn đã lập:

“Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt…”

+ Tại điểm 1, Điều 16 quy định lập hóa đơn:

“…

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nhưng hàng hóa, dịch vụ có nhiều loại không thể ghi hết trên một dòng tại tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ của hóa đơn thì Công ty có thể xuống dòng để ghi tiếp. Các tiêu thức khác trên hóa đơn được thiết kế gồm nhiều dòng thì phải ghi theo thứ tự từ trên xuống. Tên hàng hóa, dịch vụ nếu là loại thông dụng khi viết tắt vẫn đọc và hiểu đúng thì Công ty có thể viết tắt. Đối với dịch vụ cung cấp không có chỉ tiêu đơn vị tính, số lượng thì bỏ trống không ghi. Đơn vị tính ghi trên hóa đơn Công ty ghi theo thỏa thuận cấp cho khách hàng.

Về việc ghi tiếng nước ngoài trên hóa đơn, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1.k, Điều 14 Thông tư 39 nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Ktra 1;
- P. PC;
- Lưu VT; TTHT.
4155418-1006/15 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Thuộc tính Công văn 4353/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4353/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2015
Ngày hiệu lực29/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Download Công văn 4353/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 4353/CT-TTHT 2015 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4353/CT-TTHT 2015 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4353/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành29/05/2015
        Ngày hiệu lực29/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4353/CT-TTHT 2015 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4353/CT-TTHT 2015 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

            • 29/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực