Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tổng hợp, báo cáo tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới tại tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 1976-1980 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới Đắk Lắk 2015


B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4407/LĐTBXH-LĐTL
V/v tổng hợp, báo cáo tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới tại tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 1976-1980

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk có công văn số 1728/SLĐTBXH-NCC đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ đối với 300 lao động của tỉnh Thái Bình được cử đi lao động tiền trạm kinh tế mới tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1976-1980, nay đang sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, tại văn bản số 2169/TTg-KGVX ngày 31 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với lao động tiền trạm kinh tế mới của tỉnh Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 8734/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trong quá trình nghiên cứu đxuất chính sách chung đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980. Vì vậy, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Sở báo cáo tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới của tỉnh Thái Bình giai đoạn 1976-1980 hiện đang sinh sng tại Đắk Lắk (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động - Tiền lương) trước ngày 10/11/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Phạm Minh Huân (để b/c);
-
Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 4407/LĐTBXH-LĐTL ngày 28/10/2015 )

Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk

Tổng hợp danh sách lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mi của tỉnh Thái Bình giai đoạn 1976-1980 hiện đang sinh sống tại Đắk Lắk

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa phương cử đi tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới (xã, huyện nào thuộc tỉnh Thái Bình)

Thời gian làm nhiệm vụ tiền trạm (tính theo tháng)

Giấy tờ chứng minh được cử đi tiền trạm và thời gian làm tiền trạm (nếu có, loi giấy tờ)

Thuộc diện hưởng lương hưu, chế độ mất sức hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng

Đã được công nhận Thanh niên xung phong

Chế độ, chính sách được hưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiền trạm

Nam

Nữ

Không

Không

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

………, ngày……tháng....năm 2015
Giám đốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4407/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực28/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới Đắk Lắk 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới Đắk Lắk 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4407/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành28/10/2015
        Ngày hiệu lực28/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới Đắk Lắk 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4407/LĐTBXH-LĐTL tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới Đắk Lắk 2015

           • 28/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực