Công văn 4412/BCT-XNK

Công văn 4412/BCT-XNK năm 2019 về xuất xứ hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4412/BCT-XNK 2019 về xuất xứ hàng hóa của Công ty Đông Chấn


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4412/BCT-XNK
V/v kiến nghị của Công ty TNHH MTV TM&VT Đông Chấn

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn s 4490/VPCP-ĐMDN ngày 08 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH MTV TM&VT Đông Chấn, Bộ Công Thương trao đổi một số nội dung sau:

Điều 35 (Kiểm tra xuất xứ hàng hóa) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 quy định:

“1. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra việc cp giấy chứng nhận xuất x hàng hóa và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của thương nhân.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan hải quan kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hi quan theo quy định của pháp luật về hải quan.”

Thực hiện cam kết trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - n Độ. Theo đó, điểm b và c khoản 1 Điều 4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT quy định:

“1. Tổ chức cấp C/O tiến hành kiểm tra từng trường hợp đề nghị cấp C/O Mu AI đbảo đảm rằng:

b) Xuất xứ của hàng hóa tuân thủ đúng Quy tắc xuất x nêu tại Phụ lục 1;

c) Các nội dung khác khai trên C/O Mu AI phù hợp với chứng từ được nộp;

Điều 7 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT quy định:

“Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O Mu AI. Mọi sự sửa đổi phải được thực hiện bằng cách gạch bỏ chlỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi và sửa chữa này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O chứng nhận.”

Như vậy, Cục Hải quan thành phố Hi Phòng đề nghị Công ty liên hệ với nhà xuất khẩu Ấn Độ để yêu cầu đính chính thông tin có sai sót trên C/O mẫu AI đã cấp là phù hợp với cam kết trong Hiệp định AIFTA và Thông tư số 15/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Đ xác định sai sót nêu trên có được tính là sai sót nhỏ (như lỗi sai chính tả) và xem xét, cho hưởng ưu đãi thuế quan, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Công Thương trao đổi để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, chuyển kiến nghị của Công ty đến Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg V
ương Đình Huệ;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Công ty TNHH MTV TM&VT Đông Chấn;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Thuộc tính Công văn 4412/BCT-XNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4412/BCT-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(15/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4412/BCT-XNK

Lược đồ Công văn 4412/BCT-XNK 2019 về xuất xứ hàng hóa của Công ty Đông Chấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4412/BCT-XNK 2019 về xuất xứ hàng hóa của Công ty Đông Chấn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4412/BCT-XNK
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4412/BCT-XNK 2019 về xuất xứ hàng hóa của Công ty Đông Chấn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4412/BCT-XNK 2019 về xuất xứ hàng hóa của Công ty Đông Chấn

           • 21/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực