Công văn 4450/CT-TTHT

Công văn 4450/CT-TTHT năm 2016 về xử lý hóa đơn bị mờ và không thấy rõ nội dung do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4450/CT-TTHT hóa đơn bị mờ không thấy rõ nội dung Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4450/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chng t

Thành phố H Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
Địa chỉ: 292/5 ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn TP.HCM
Mã số thuế: 0307526635

Trả lời văn bản số 101CVSH ngày 29/04/2016 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có một số hóa đơn đầu vào đã kê khai năm 2015 và đầu năm 2016 bị mờ và không thấy rõ nội dung thì Công ty và bên bán lập biên bản ghi nhận sự việc theo hướng dẫn trên và xác định bên làm hỏng hóa đơn, Công ty được sử dụng hóa đơn bản sao liên 1 có ký xác nhận, đóng dấu của bên bán kèm theo liên 2 hóa đơn và biên bản về việc liên 2 hóa đơn bị mờ đã lập để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Bên làm hỏng hóa đơn phải báo cáo về việc hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.
KT1;
-
P.PC;
- Lưu: VT,
TTHT.
12809-963-050516-ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4450/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4450/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4450/CT-TTHT hóa đơn bị mờ không thấy rõ nội dung Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4450/CT-TTHT hóa đơn bị mờ không thấy rõ nội dung Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4450/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4450/CT-TTHT hóa đơn bị mờ không thấy rõ nội dung Hồ Chí Minh 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4450/CT-TTHT hóa đơn bị mờ không thấy rõ nội dung Hồ Chí Minh 2016

             • 18/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực