Công văn 4588/VPCP-NN

Công văn 4588/VPCP-NN năm 2019 về kiến nghị có thư khen trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4588/VPCP-NN 2019 công tác bảo tồn phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4588/VPCP-NN
V/v kiến nghị có thư khen trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tại Công văn số 99/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 về đề nghị Thủ tướng Chính phủ có thư khen trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tại Công văn số 99/TTr-UBND nêu trên theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 4588/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4588/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4588/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 4588/VPCP-NN 2019 công tác bảo tồn phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4588/VPCP-NN 2019 công tác bảo tồn phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4588/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4588/VPCP-NN 2019 công tác bảo tồn phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4588/VPCP-NN 2019 công tác bảo tồn phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới

              • 29/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực