Công văn 48/TCHQ-KTSTQ

Công văn 48/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về miễn thu tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 48/TCHQ-KTSTQ 2019 miễn thu tiền chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TCHQ-KTSTQ
V/v miễn thu tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam.
(Đ/c: số 485 đường Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 0910/CCBV ngày 09/10/2018 của Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam (gọi tắt là Công ty) về việc miễn thu tiền chậm nộp phát sinh do ấn định thuế qua kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng đường trắng tinh luyện nhập khẩu theo các tờ khai hải quan số 10108082461 ngày 14/10/2016 và số 10120268702 ngày 29/12/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ mục a, khoản 5, Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định:

“Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”;

- Theo đó, đối với các tờ khai nhập khẩu nêu trên của Công ty do được đăng ký sau ngày 01/7/2013, nên thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó và phải tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế ấn định kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp thuế;

- Cách tính số tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 66, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trư
ng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguy
n Văn Cẩn (để b/c);
- Cục HQ
TP. H Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 48/TCHQ-KTSTQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu48/TCHQ-KTSTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2019
Ngày hiệu lực03/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(21/01/2019)

Lược đồ Công văn 48/TCHQ-KTSTQ 2019 miễn thu tiền chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 48/TCHQ-KTSTQ 2019 miễn thu tiền chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu48/TCHQ-KTSTQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành03/01/2019
        Ngày hiệu lực03/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (21/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 48/TCHQ-KTSTQ 2019 miễn thu tiền chậm nộp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 48/TCHQ-KTSTQ 2019 miễn thu tiền chậm nộp

           • 03/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực