Công văn 4889/TCHQ-GSQL

Công văn 4889/TCHQ-GSQL năm 2019 về định mức thực tế của DNƯT do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4889/TCHQ-GSQL 2019 về định mức thực tế của DNƯT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4889/TCHQ-GSQL
V/v định mức thực tế của DNƯT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam.
(Số 8, đường số 6, KCN VSIP Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 0012-2019-TC-2703 ngày 27/3/2019 của Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam về kiến nghị liên quan đến việc thực hiện định mức thực tế theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có trách nhiệm báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa xuất khẩu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, số liệu báo cáo quyết toán và tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ quy định Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 và khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp định mức thực tế sản xuất cho cơ quan hải quan khi nộp báo cáo quyết toán.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên trách nhiệm của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu phải xác định định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu và nộp cho cơ quan hải quan. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Về kiến nghị của Công ty nêu tại công văn dẫn trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận và đang rà soát, nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Thị Mai - TTBTC (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Thuộc tính Công văn 4889/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4889/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước

Download Công văn 4889/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4889/TCHQ-GSQL 2019 về định mức thực tế của DNƯT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4889/TCHQ-GSQL 2019 về định mức thực tế của DNƯT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4889/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4889/TCHQ-GSQL 2019 về định mức thực tế của DNƯT

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4889/TCHQ-GSQL 2019 về định mức thực tế của DNƯT

            • 30/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực