Công văn 4916/TCHQ-GSQL

Công văn 4916/TCHQ-GSQL năm 2017 về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4916/TCHQ-GSQL 2017 điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế 68/2016/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4916/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện KDHMT theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1568/HQLS-GSQL ngày 03/7/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Khu vực cách ly của cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế và các cửa khẩu đường bộ quốc tế (sau đây gọi tắt là khu vực cách ly) là khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực ca khẩu sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh.”

Trường hợp khu vực đặt cửa hàng miễn thuế sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh nhưng tại khu vực này vẫn có khách chờ làm thủ tục nhập cảnh thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện kí thực xuất hàng hóa tại sát đường biên giới đảm bảo khách mua hàng không đi ngược lại khu vực cửa khẩu để vào nội địa là hợp lý.

2. Trước mắt, trong thời gian Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn chưa đảm bảo được các camera quan sát được tất cả các vị trí của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn căn cứ vào tình hình thực tế đtăng cường các biện pháp giám sát khác nhằm đảm bảo được công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với việc kinh doanh hàng miễn thuế.

Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn hoàn thiện hệ thống camera giám sát trước ngày 30/9/2017. Sau thời hạn trên nếu Công ty không đảm bảo các điều kiện về giám sát của cơ quan hải quan thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công ty Liên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn, Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn sau khi bố trí lại vị trí, cải tạo, mở rộng yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 hoàn thiện hồ sơ và gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Thuộc tính Công văn 4916/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4916/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2017
Ngày hiệu lực25/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 4916/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4916/TCHQ-GSQL 2017 điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế 68/2016/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4916/TCHQ-GSQL 2017 điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế 68/2016/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4916/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành25/07/2017
        Ngày hiệu lực25/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4916/TCHQ-GSQL 2017 điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế 68/2016/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4916/TCHQ-GSQL 2017 điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế 68/2016/NĐ-CP

            • 25/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực