Công văn 4966/VPCP-CN

Công văn 4966/VPCP-CN bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4966/VPCP-CN 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4966/VPCP-CN
V/v bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3324/BGTVT-VP ngày 11 tháng 4 năm 2019), ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 1566/BTP-VP ngày 06 tháng 5 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3198/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 5 năm 2019), Tài chính (văn bản s 6040/BTCN-HCSN ngày 28 tháng 5 năm 2019), Công an (văn bản số 1223/BCA-C08 ngày 09 tháng 5 năm 2019), xây dựng (văn bản số 169/BXD-VP ngày 15 tháng 5 năm 2019) về việc bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, bổ sung đầy đủ các nội dung theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ; trên cơ sở đó, xem xét sự cần thiết bổ sung các đề án nêu trên vào Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 4966/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4966/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước

Download Công văn 4966/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 4966/VPCP-CN 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4966/VPCP-CN 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4966/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực07/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4966/VPCP-CN 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4966/VPCP-CN 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác

             • 07/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực