Công văn 497/TCT-KK

Công văn 497/TCT-KK năm 2018 về kê khai, nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 497/TCT-KK 2018 kê khai nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4070/CT-TTHT ngày 22/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc kê khai, nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tin vay. Về vn đnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

“4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật v thuế thu nhập doanh nghiệp

a) ... Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định...”

- Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tnh mà giá trị công trình xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyn nhượng bt động sản ngoại tnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai và chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh.”

Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến bán tài sản bảo đảm tiền vay đối với trường hợp Ngân hàng nông nghiệp và nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Agribank Thăng Long) bán đấu giá tài sản mà Công ty cổ phần xi măng Thanh Liêm thế chấp vay vốn của Agribank Thăng Long để thu hồi nợ: công văn số 3150/TCT-DNL ngày 6/8/2015 về hóa đơn mua bán tài sản bảo đảm tiền vay; công văn số 484/TCT-DNL ngày 1/2/2016 về việc chính sách thuế đối với tài sản bảo đảm tiền vay; công văn số 2651/TCT-DNL ngày 19/6/2016 về việc chính sách liên quan đến bán tài sản bảo đảm tiền vay.

Như vậy, Agribank Thăng Long (có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội) thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh với cơ quan thuế tại tỉnh Hà Nam theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cơ quan thuế tại tỉnh Hà Nam nơi Agribank Thăng Long kê khai, nộp thuế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai, nộp thuế và tính tiền chậm nộp thuế đối với đối với hoạt động chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh của Agribank Thăng Long.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Vụ DNL, PC (TCT);
- Website
(TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đào Ngọc Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 497/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu497/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2018
Ngày hiệu lực06/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Lược đồ Công văn 497/TCT-KK 2018 kê khai nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 497/TCT-KK 2018 kê khai nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu497/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐào Ngọc Sơn
        Ngày ban hành06/02/2018
        Ngày hiệu lực06/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 497/TCT-KK 2018 kê khai nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay

         Lịch sử hiệu lực Công văn 497/TCT-KK 2018 kê khai nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay

         • 06/02/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/02/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực