Công văn 499/LĐTBXH-BHXH

Công văn 499/LĐTBXH-BHXH năm 2017 phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 499/LĐTBXH-BHXH phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/LĐTBXH-BHXH
V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội giai đoạn 2015 - 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách và công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thời gian và địa điểm như sau:

- Miền Bắc: Tại Hà Nội, từ ngày 22-24/02/2017;

- Miền trung: Tại Quảng Nam, từ ngày 28/02- 02/3/2017;

- Miền Nam: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14-16/3/2017.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cử một đồng chí Lãnh đạo đồng chủ trì hội nghị với Lãnh đạo Bộ và cử đại diện các Ban: Thu, Thực hiện Chính sách bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung trình bày tại hội nghị theo chương trình dự kiến ính gửi kèm theo). Bản mềm bài trình bày (dạng trình chiếu) xin gửi về Ban Tổ chức qua hòm thư điện tử tuyetnth@molisa.gov.vn (chị Tuyết, số điện thoại 0962.034.608).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT,
BHXH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Thời gian

Nội dung

Trách nhim

NGÀY 1

08:00 - 08:30

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

08:30 - 08:40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

08:40 - 09:00

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ

LĐTBXH

Lãnh đo BHXH VN

09:00 - 10:00

Tng quan hệ thống các chế độ, chính sách BHXH tự nguyện

Lãnh đạo Vụ BHXH

10:00 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 11:00

Thực trạng giải quyết và chi trả các chế độ BHXH tự nguyện giai đoạn 2008 - 2016

Lãnh đạo Ban Thực hiện CS BHXH, BHXH Vit Nam

11:00 - 11:30

Trao đổi, thảo luận tại hội trường

Chủ tọa

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 14:00

Thực trạng công tác phát triển đi tượng và thu BHXH tự nguyện giai đoạn 2008 - 2016

Lãnh đạo Ban Thu, BHXH Vit Nam

14:00 - 14:30

Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở BHXH cấp tỉnh - các giải pháp và kiến nghị

Lãnh đạo BHXH tỉnh

14:30 - 15:00

Trao đổi, thảo luận tại hội trường

Chủ tọa

15:00 - 15:30

Nghỉ giải lao

15:30 - 16:00

Phát huy vai trò quản lý nhà nước của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Lãnh đạo Sở LĐTBXH

16:00 - 16:30

Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở BHXH cấp tỉnh - các giải pháp và kiến nghị

Lãnh đạo BHXH tỉnh

16:30 - 17:00

Tổng kết ngày làm việc thứ nhất

Chủ tọa

NGÀY 2 (Thứ Năm, 23/02/2017)

08:30 - 09:45

Thực tế triển khai thu BHXH tự nguyện qua hệ thống bưu điện, đề xuất các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Đại diện TCT Bưu Điện

09:45 - 10:15

Nghỉ giải lao

10:15 - 11:30

Trao đổi, thảo luận tại hội trường

Chủ tọa

11:30 -13:30

Nghỉ trưa

13:30-  15:00

Tính khả thi của việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua việc đa dạng hóa hình thức khai thác

Lãnh đạo Vụ BHXH

15:00 - 15:30

Nghỉ giải lao

15:30 - 16:30

Trao đổi, thảo luận tại hội trường

Chủ tọa

16:30 - 17:00

Tổng kết ngày làm việc thứ hai

Chủ tọa

NGÀY 3 (Thứ Sáu, 24/02/2017)

08:30 - 09:30

Tính khả thi của việc phát triển đi tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua việc đa dạng hóa hình thức khai thác thông qua hệ thống các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại

Đại diện Bộ Tài chính hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thương mại

09:30 - 10:00

Trao đổi, thảo luận tại hội trường

Chủ tọa

10:00 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 11:30

TỔNG KẾT, BẾ MẠC HỘI NGHỊ

Chủ tọa

Thành phần đại biểu:

1. Đại biểu ở Trung ương (Chỉ mời tại hội nghị miền Bắc):

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan;

- Các Bộ, ngành có liên quan;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Các Vụ, Ban và đơn vị có liên quan;

- Một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

2. Đại biểu tỉnh, thành phố địa bàn tổ chức hội nghị:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 lãnh đạo Sở, 02 lãnh đạo cấp phòng hoặc chuyên viên;

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: 01-02 lãnh đạo cơ quan, 03-05 lãnh đạo cấp phòng hoặc chuyên viên; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thu BHXH tự nguyện ở BHXH một số quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể có liên quan;

3. Đại biểu ngoại tỉnh:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố: 01 lãnh đạo Sở, 02 lãnh đạo cấp phòng hoặc chuyên viên;

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: 01-02 lãnh đạo cơ quan, 03-05 lãnh đạo cấp phòng hoặc chuyên viên;

- Các tổ chức đoàn thể có liên quan;

4. Tổng công ty Bưu điện: Lãnh đạo Tổng công ty và các phòng, ban liên quan; Bưu điện một số tỉnh, thành phố; các đại lý thu BHXH của ngành bưu điện

Thuộc tính Công văn 499/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu499/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2017
Ngày hiệu lực16/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 499/LĐTBXH-BHXH phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 499/LĐTBXH-BHXH phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu499/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành16/02/2017
        Ngày hiệu lực16/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 499/LĐTBXH-BHXH phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 499/LĐTBXH-BHXH phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 2017

              • 16/02/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/02/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực