Công văn 502/UBDT-TTr

Công văn 502/UBDT-TTr năm 2016 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do Ủy ban dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 502/UBDT-TTr thực hiện 12/CT-TTg công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 502/UBDT-TTr
V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UBDT

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng’’ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng.

2. Người đứng đầu các vụ, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, phòng ngừa; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; đơn vị nào để xảy ra tham nhũng, lãng phí sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện; phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội, nhất là của tổ chức công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện, tố giác tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tạo Điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát hiện các hành vi tham nhũng. Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ.

4. Thanh tra Ủy ban nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; giải quyết tố cáo, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu tham nhũng; giải quyết đơn tố cáo tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền. Chú trọng rà soát, xử lý nghiêm việc thực hiện các kết luận sau thanh tra.

5. Vụ Tổ chức cán bộ đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; cải cách hành chính; kê khai tài sản thu nhập; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 90/QĐ-UBDT ngày 25/4/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định danh Mục các vị trí công tác và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Cơ quan Ủy ban Dân tộc; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng mua sắm tài sản công; thực hiện các quy định pháp luật về thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Vụ Pháp chế tiếp lục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; đưa nội dung PCTN vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hằng năm của Ủy ban Dân tộc theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến 2016" (gọi tắt là Đề án 4061).

8. Trường Cán bộ Dân tộc

Tiếp tục thực hiện văn bản số 1195/UBDT-TTr ngày 21/11/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc giao Trường Cán bộ Dân tộc thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong Trường theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014”.

9. Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Trung Tâm thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; góp phần nâng cao ý thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người quan tâm đến công tác dân tộc.

10. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt một số nội dung nêu trên; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo văn bản này); định kỳ báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (qua Thanh tra Ủy ban) kết quả thực hiện theo quy định tại Văn bản số 47/UBDT-TTr ngày 18/01/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBDT;
- Thường trực Đảng ủy Cơ quan UBDT;
- BCH Công đoàn Ủy ban Dân tộc;
- Hội Cựu chiến binh UBDT;
- Đoàn TNCS HCM UBDT;
- Website của UBDT;
- Lưu: VT, TTr (03b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 502/UBDT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu502/UBDT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 502/UBDT-TTr thực hiện 12/CT-TTg công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 502/UBDT-TTr thực hiện 12/CT-TTg công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu502/UBDT-TTr
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 502/UBDT-TTr thực hiện 12/CT-TTg công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 502/UBDT-TTr thực hiện 12/CT-TTg công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2016

           • 02/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực