Công văn 5052/CT-TTHT

Công văn 5052/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5052/CT-TTHT 2017 kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5052/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 5
Địa chỉ: Số 153 Lê Hồng Phong, Q.5, TP. HCM
Mã số thuế: 0301259038

Trả lời văn bản số 184/DVCIQ5 ngày 24/04/2017 của Công ty về kê khai thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

b) Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN các năm 2011, 2014, 2015 làm tăng số thuế TNDN phải nộp thì Công ty phải tính tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trường hợp Công ty có số thuế TNDN nộp thừa thì được bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp thêm (khi điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT3;
- P. PC;
- Lưu VT; TTHT.
835-30174722/17vxthắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5052/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5052/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5052/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 5052/CT-TTHT 2017 kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5052/CT-TTHT 2017 kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5052/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành01/06/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5052/CT-TTHT 2017 kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5052/CT-TTHT 2017 kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

            • 01/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực