Công văn 5052/UBND-VX

Công văn 5052/UBND-VX năm 2014 hướng dẫn việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5052/UBND-VX năm 2014 miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập theo 49/2010/NĐ-CP do Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5052/UBND-VX
Về hướng dẫn việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

 

Xét đề nghị của y ban nhân dân quận Phú Nhuận tại Công văn số 306/UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014; ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 10793/SLĐTBXH-DN ngày 30 tháng 7 năm 2014 và của Sở Tài chính tại Công văn số 8735/STC-QHPX ngày 25 tháng 9 năm 2014 về hưng dẫn việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Ngh định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho truy lĩnh tiền cấp bù các hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ còn tồn đọng từ năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012.

2. Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện cân đối ngân sách quận - huyện để thực hiện truy lãnh tiền cấp bù các hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ còn tồn đọng từ năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện triển khai đến các đối tượng là học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập để lập hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ còn tồn đọng từ năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012 và thực hiện việc cấp bù kinh phí theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH, TCTMDV;
- Lưu: VT, (VX-Nh) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Thuộc tính Công văn 5052/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5052/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2014
Ngày hiệu lực02/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5052/UBND-VX năm 2014 miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập theo 49/2010/NĐ-CP do Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5052/UBND-VX năm 2014 miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập theo 49/2010/NĐ-CP do Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5052/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành02/10/2014
        Ngày hiệu lực02/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5052/UBND-VX năm 2014 miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập theo 49/2010/NĐ-CP do Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5052/UBND-VX năm 2014 miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập theo 49/2010/NĐ-CP do Hồ Chí Minh

             • 02/10/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/10/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực