Công văn 5115/VPCP-NN

Công văn 5115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo của Bộ Xây dựng kết quả kiểm tra tình hình đầu tư đô thị và việc sử dụng đất trồng lúa trong các dự án đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5115/VPCP-NN 2019 báo cáo kiểm tra tình hình đầu tư đô thị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5115/VPCP-NN
V/v báo cáo của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Về báo cáo kết quả kiểm tra tình hình đầu tư đô thị và việc sử dụng đất trồng lúa trong các dự án đô thị đã, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên của Bộ Xây dựng tại công văn số 1270/BXD-PTĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 3518/BKHĐT-KTNN ngày 28 tháng 5 năm 2019 và tiếp tục đôn đốc các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.


 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ N
ông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, P
CN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (2)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 5115/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5115/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(17/06/2019)

Download Công văn 5115/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5115/VPCP-NN 2019 báo cáo kiểm tra tình hình đầu tư đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5115/VPCP-NN 2019 báo cáo kiểm tra tình hình đầu tư đô thị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5115/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (17/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5115/VPCP-NN 2019 báo cáo kiểm tra tình hình đầu tư đô thị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5115/VPCP-NN 2019 báo cáo kiểm tra tình hình đầu tư đô thị

              • 12/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực