Công văn 51364/CT-TTHT

Công văn 51364/CT-TTHT năm 2019 về bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 51364/CT-TTHT 2019 bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51364/CT-TTHT
V/v bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fujikin Việt Nam
(Địa chỉ: Lô H2B Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh,
TP. Hà Nội - Mã số thuế: 0101264760)

Trả lời công văn số 190501MD ngày 17/05/2019 của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về bù trừ lãi lỗ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 9 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, quy định:

“9. Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị l, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Trường hợp trong các kỳ tính thuế trưc, doanh nghiệp đang b l (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyn l tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được l của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển l vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn l thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gm thu nhập từ hoạt động chuyn nhượng bất động sản, chuyn nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).

Ví dụ 17: Trong kỳ tính thuế năm 2014, DNA có phát sinh:

- L từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 1 tỷ đng.

- Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 1 tỷ đng.

- Lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động kinh doanh) là 2 tỷ đng.

Trường hợp này DNA được lựa chọn bù trừ giữa lễ từ hoạt động sản xuất phần mềm và lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính hoặc lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán; phần thu nhập còn lại sẽ nộp thuế TNDN theo thuế suất của phần có thu nhập.

Cụ thể: Bù trừ l 1 tỷ đng sản xuất phần mềm với lãi 1 tỷ đng của hoạt động kinh doanh máy tính hoặc hoạt động chuyn nhượng chứng khoán.

=> DN còn thu nhập là 2 tỷ đng và phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (2 tỷ đng x 22%).

…”

Về nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đã hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 26998/CT-TTHT ngày 26/04/2019.

Cụ thể, sau khi sáp nhập, Chi nhánh Bắc Ninh (hạch toán phụ thuộc) đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhưng bị lỗ thì được bù trừ với lãi phát sinh tại trụ sở chính (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật) như hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC đã nêu.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Fujikin Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. DTPC.
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 51364/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu51364/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước

Download Công văn 51364/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 51364/CT-TTHT 2019 bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 51364/CT-TTHT 2019 bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu51364/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành01/07/2019
        Ngày hiệu lực01/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 51364/CT-TTHT 2019 bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 51364/CT-TTHT 2019 bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội

           • 01/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực