Công văn 52/GSQL-GQ1

Công văn 52/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 52/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 31/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015. Theo đó, tại Điểm 4 Nghị quyết này, về việc thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, Chính phủ có chỉ đạo như sau:

Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại Khoản 5 Điều 4; Điểm b, c Khoản 3 Điều 6; Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra thì hoạt động xuất khẩu cá tra cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Do vậy, từ ngày 31/12/2015, khi làm thủ tục xuất khẩu cá Tra, doanh nghiệp không phải xuất trình/ nộp hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được đăng ký với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP dẫn trên cho cơ quan hải quan. Hồ sơ Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 52/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu52/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2016
Ngày hiệu lực08/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước

Lược đồ Công văn 52/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 52/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu52/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành08/01/2016
        Ngày hiệu lực08/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 52/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 52/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP 2016

           • 08/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực