Công văn 5209/BGTVT-MT

Công văn 5209/BGTVT-MT năm 2016 xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC của Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5209/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5209/BGTVT-MT
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giảm nhẹ trong INDC của Việt Nam.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 191/VPCP-QHQT ngày 01/02/2016; để phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Báo cáo dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (INDC), Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý Ủy ban nghiên cứu tổ chức thực hiện như sau:

1. INDC đưa ra mục tiêu cho giai đoạn 2021-2030 là: đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) bằng nguồn lực trong nước và giảm 25% trong trường hợp nhận được hỗ trợ quốc tế; các giải pháp chính để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với hoạt động giao thông vận tải trong phạm vi quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

a) Phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là phương thức vận tải nhanh tại một số đô thị lớn.

b) Khuyến khích chuyển xe buýt, xe taxi sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng; khuyến khích khai thác sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, ít phát thải khí nhà kính.

(Chi tiết nội dung INDC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ http://www.mt.gov.vn/.)

2. Trên cơ sở các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nêu tại mục 1, Quý Ủy ban chỉ đạo rà soát các chiến lược, quy hoạch và các đề án, dự án phát triển giao thông vận tải địa phương để đề xuất các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021-2030.

3. Văn bản đề xuất và danh mục các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (theo mẫu tại Phục lục kèm theo) đề nghị Quý Ủy ban gửi về Bộ Giao thông vận tải (file mềm xin gửi qua Vụ Môi trường; email: hienmv@mt.gov.vn) trước ngày 11/6/2016 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, MT(Hiến-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Kèm theo Công văn số 5209/BGTVT-MT ngày 11/5/2016 của Bộ GTVT)

TT

Tên chương trình/dự án/nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Nguồn lực trong nước

Hỗ trợ quốc tế

Tổng kinh phí

Nguồn lực trong nước

Hỗ trợ quốc tế

A. Các hoạt động xây dựng thể chế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Các hoạt động đầu tư

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 5209/BGTVT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5209/BGTVT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2016
Ngày hiệu lực11/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5209/BGTVT-MT

Lược đồ Công văn 5209/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5209/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5209/BGTVT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Đình Thọ
        Ngày ban hành11/05/2016
        Ngày hiệu lực11/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5209/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5209/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016

              • 11/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực