Công văn 5235/UBND-DT

Công văn 5235/UBND-DT năm 2015 thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định dự án theo quy định của Luật Đầu tư công do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5235/UBND-DT thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5235/UBND-ĐT
Về thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định dự án theo quy định của Luật Đầu tư công

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và trực thuộc các sở - ngành Thành phố;
- Các Công ty và Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân TP;
- Các chủ đầu tư có dự án sử dụng vốn Nhà nước của Thành phố.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7143/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2015 về việc thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Theo quy định của Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015), tất cả các dự án đầu tư công (có cấu phần xây dựng hoặc không có cấu phần xây dựng) đều phải thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công. Việc mua sắm trang thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố không thực hiện theo Điểm d Khoản 1 Điều 8 Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP ;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐT/Ti) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tín

 

 

Thuộc tính Công văn 5235/UBND-DT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5235/UBND-DT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5235/UBND-DT

Lược đồ Công văn 5235/UBND-DT thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5235/UBND-DT thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5235/UBND-DT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5235/UBND-DT thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5235/UBND-DT thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công Hồ Chí Minh

           • 04/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực