Công văn 5387/VPCP-V.I

Công văn 5387/VPCP-V.I năm 2018 về thanh tra dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5387/VPCP-V.I 2018 thanh tra dự án Công ty Lã Vọng và đơn vị thành viên Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5387/VPCP-V.I
V/v thanh tra các dự án của Công ty CP TM&DV Lã Vọng và đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộ
i.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản s 62/BC-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 về kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về việc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và đơn vị thành viên được ưu ái giao nhiều khu "đất vàng" tại Hà Nội để thực hiện dự án bất động sản, sản xuất kinh doanh, giao thông theo hình thức hợp đồng BT, trong đó có một số dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và ý kiến của Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 55/TTCP-C.I ngày 12 tháng 4 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 146/BTNMT-TTr ngày 27 tháng 4 năm 2018), Bộ Xây dựng (Văn bản số 55/BXD-TTr ngày 30 tháng 3 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 202/BKHĐT-TTr ngày 03 tháng 4 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện các dự án nêu tại Văn bản số 62/BC-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan về các vấn đề liên quan và kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Thành ủy H
à Nội;
- Hội đồng nhân dân TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Du
y Hưng, các Vụ: CN, NN, TH, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Thuộc tính Công văn 5387/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5387/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2018
Ngày hiệu lực07/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(13/06/2018)

Download Công văn 5387/VPCP-V.I

Lược đồ Công văn 5387/VPCP-V.I 2018 thanh tra dự án Công ty Lã Vọng và đơn vị thành viên Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5387/VPCP-V.I 2018 thanh tra dự án Công ty Lã Vọng và đơn vị thành viên Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5387/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành07/06/2018
        Ngày hiệu lực07/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (13/06/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5387/VPCP-V.I 2018 thanh tra dự án Công ty Lã Vọng và đơn vị thành viên Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5387/VPCP-V.I 2018 thanh tra dự án Công ty Lã Vọng và đơn vị thành viên Hà Nội

              • 07/06/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực