Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT

Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phát triển kết cấu hạ tầng


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5489/BKHĐT-QLKKT
V/v quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của một số địa phương đề nghị làm rõ quy định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1660/BKHĐT-QLKKT ngày 13/3/2013 (sao gửi kèm theo) lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế (KKT), KCN tại cuộc họp ngày 24/6/2013 và thông báo như sau:

1. Trong kết luận cuộc họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN (văn bản số 234/TB-VPCP ngày 08/7/2013), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo: Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN thực hiện theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn địa phương triển khai thống nhất và thực hiện nhanh, gọn các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1285/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/4/2013 có ý kiến về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với KCN, theo đó các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (bao gồm các dự án KCN) thì UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phái triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sao gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 234/TB-VPCP ngày 08/7/2013 và văn bản số 1285/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên để nghiên cứu, thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với KCN theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT;
- Lưu: VT, QLKKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Trung

 

Thuộc tính Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5489/BKHĐT-QLKKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2013
Ngày hiệu lực31/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phát triển kết cấu hạ tầng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phát triển kết cấu hạ tầng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5489/BKHĐT-QLKKT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Trung
        Ngày ban hành31/07/2013
        Ngày hiệu lực31/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phát triển kết cấu hạ tầng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phát triển kết cấu hạ tầng

           • 31/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực