Công văn 5494/UBND-QLDA

Công văn 5494/UBND-QLDA năm 2015 về cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5494/UBND-QLDA Cơ quan đầu mối quản lý đầu tư hình thức đối tác công tư Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5494/UBND-QLDA
Về Cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở - Ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Ban Quản lý, Tổng Công ty và Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 10 tháng 7 năm 2015 do Văn phòng Chính phủ truyền đạt và căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn Thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (QLDA-ĐVĐ) T.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Thuộc tính Công văn 5494/UBND-QLDA

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5494/UBND-QLDA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5494/UBND-QLDA

Lược đồ Công văn 5494/UBND-QLDA Cơ quan đầu mối quản lý đầu tư hình thức đối tác công tư Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5494/UBND-QLDA Cơ quan đầu mối quản lý đầu tư hình thức đối tác công tư Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5494/UBND-QLDA
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành11/09/2015
        Ngày hiệu lực11/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5494/UBND-QLDA Cơ quan đầu mối quản lý đầu tư hình thức đối tác công tư Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5494/UBND-QLDA Cơ quan đầu mối quản lý đầu tư hình thức đối tác công tư Hồ Chí Minh 2015

           • 11/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực