Công văn 561/GSQL-GQ1

Công văn 561/GSQL-GQ1 năm 2018 về thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 561/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 176/HQHCM-GSQL ngày 18/01/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn về việc ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường cấp Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm soát ô nhiễm- Tổng cục Môi trường (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Thuộc tính Công văn 561/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu561/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 561/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 561/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 561/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu561/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành01/03/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 561/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 561/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu

             • 01/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực