Công văn 5637/TCHQ-TXNK

Công văn 5637/TCHQ-TXNK năm 2014 về nhập chứng từ vào hệ thống kế toán thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5637/TCHQ-TXNK 2014 nhập chứng từ vào hệ thống kế toán thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5637/TCHQ-TXNK
V/v nhập chứng từ vào hệ thống kế toán thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua phản ánh của một số doanh nghiệp về việc đã nộp tiền thuế vào NSNN hoặc đã có quyết định không thu thuế, nhưng vẫn còn treo nợ do Chi cục không kịp thời cập nhật báo có của kho bạc hoặc quyết định không thu vào hệ thống kế toán thuế gây bức xúc cho doanh nghiệp khi không được chấp nhận khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS (như trường hợp của Công ty TNHH Đức Phong tại Chi cục Hải quan KV I thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có Quyết định không thu thuế BVMT số 198/QĐ-KVI ngày 01/07/2013 nhưng đến ngày 06/05/2014 mới cập nhật, Công ty Dệt 10/10 mở tờ khai số 1478/NKD ngày 01/08/2013 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan Hà Nội, Chi cục Hải quan nhận được giấy báo có của kho bạc ngày 05/05/2014 nhưng đến ngày 13/05/2014 mới cập nhật). Để tình trạng nêu trên không tiếp tục tái diễn ở các đơn vị, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo các Chi cục cập nhật báo có của kho bạc hoặc quyết định không thu thuế vào hệ thống kế toán thuế một cách kịp thời để đảm bảo xong ngay trong ngày nhận được báo có của kho bạc hoặc ngày ra quyết định không thu thuế. Thực hiện kiểm tra, rà soát để thông báo cho doanh nghiệp điều chỉnh ngay các trường hợp nộp không đúng số tờ khai, loại hình, chương, khoản, mục lục ngân sách, mã đơn vị hưởng thụ.

2. Bố trí đủ nhân lực tại các Chi cục để việc cập nhật được chính xác, đúng hạn.

3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục nếu xảy ra chậm trễ tại đơn vị trong việc xử lý nợ của doanh nghiệp do không cập nhật kịp thời như đã nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 5637/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5637/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2014
Ngày hiệu lực20/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5637/TCHQ-TXNK 2014 nhập chứng từ vào hệ thống kế toán thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5637/TCHQ-TXNK 2014 nhập chứng từ vào hệ thống kế toán thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5637/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành20/05/2014
        Ngày hiệu lực20/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5637/TCHQ-TXNK 2014 nhập chứng từ vào hệ thống kế toán thuế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5637/TCHQ-TXNK 2014 nhập chứng từ vào hệ thống kế toán thuế

              • 20/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực