Công văn 5724/TCHQ-GSQL

Công văn 5724/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5724/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc về thông tin thể hiện trên C/O mẫu D điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5724/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến thông tin thể hiện trên C/O mẫu D cấp điện tử được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện thông điệp điện tử và xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về cách hiểu đối với mục “Normal” và “Drawback” trên C.O mẫu D điện tử tại công văn số 620/GSQL-GQ4 ngày 06/3/2018.

Tuy nhiên, hiện tại các nước ASEAN chưa thống nhất về thể thức, cách đánh dấu trên 02 mục này. Theo đó, cơ quan hải quan không thực hiện từ chối C/O đối với các C/O mẫu D cấp điện tử không được đánh dấu/được đánh dấu tại 02 mục này. Sau khi các nước ASEAN thống nhất về cách thức triển khai, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng cam kết.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Văn phòng;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5724/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5724/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5724/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5724/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc về thông tin thể hiện trên C/O mẫu D điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5724/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc về thông tin thể hiện trên C/O mẫu D điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5724/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5724/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc về thông tin thể hiện trên C/O mẫu D điện tử

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5724/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc về thông tin thể hiện trên C/O mẫu D điện tử

           • 02/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực