Công văn 5777/VPCP-CN

Công văn 5777/VPCP-CN năm 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5777/VPCP-CN 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5777/VPCP-CN
V/v triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận ti (văn bản số 5095/BGTVT-VP ngày 30 tháng 5 năm 2019) về việc báo cáo kết quả Hội nghị chuyên đề năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên, thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thm quyền để đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

(Xin gửi kèm theo văn bản số 5095/BGTVT-VP ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ
TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KITH, TKBT, QHQT, TH, KSTT;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 5777/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5777/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước

Download Công văn 5777/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5777/VPCP-CN 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5777/VPCP-CN 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5777/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành01/07/2019
        Ngày hiệu lực01/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5777/VPCP-CN 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5777/VPCP-CN 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics

             • 01/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực