Công văn 5789/VPCP-NN

Công văn 5789/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo tình hình lập Đề án “Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5789/VPCP-NN 2019 lập Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5789/VPCP-NN
V/v báo cáo tình hình lập Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2845/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc báo cáo tình hình lập Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Chính ph Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ của Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên cơ sở tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: QHĐP, KTTH, PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT; .
- Lưu: VT,NN(3).
Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 5789/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5789/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(15/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5789/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5789/VPCP-NN 2019 lập Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5789/VPCP-NN 2019 lập Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5789/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5789/VPCP-NN 2019 lập Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5789/VPCP-NN 2019 lập Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long

           • 02/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực