Công văn 58/TTg-ĐMDN

Công văn 58/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 58/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần Hải Phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hải Phòng chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (các công văn: số 8431/UBND-DN ngày 28 tháng 12 năm 2018, số 6697/UBND-DN ngày 18 tháng 10 năm 2018, số 5507/UBND-DN ngày 30 tháng 8 năm 2018); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14710/BTC-TCDN ngày 26 tháng 11 năm 2018), Tư pháp (công văn số 4560/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 11 năm 2018), Giao thông vận tải (công văn số 13290/BGTVT-QLDN ngày 22 tháng 11 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 6479/BTNMT-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 9133/BNN-QLDN ngày 26 tháng 11 năm 2018), Xây dựng (công văn số 2994/BXD-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nn dân thành phố Hải Phòng chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Hải Phòng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng thành công ty cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019-2020.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

- Xây dựng phương án chuyển Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Hải Phòng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Tiếp tục rà soát 04 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng, Trung tâm Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, Trung tâm Thương mại điện tử Hải Phòng và Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hải Phòng theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

- Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&
ĐT, TC, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, TP, NV, XD, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: KTTH, QH
ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Minh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

 

Thuộc tính Công văn 58/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu58/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2019
Ngày hiệu lực15/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(21/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 58/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 58/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 58/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần Hải Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu58/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành15/01/2019
        Ngày hiệu lực15/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (21/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 58/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 58/TTg-ĐMDN 2019 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần Hải Phòng

           • 15/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực